Version 2022-05-20

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Midbec AB. All behandling av personuppgifter inom Midbec AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från den tidpunkt då vi publicerar denna på Webbplatsen. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig

Midbec AB, Analysvägen 1, 435 33 Mölnlycke, Org nr 556323-7105 Sverige (nedan benämnt vi/Midbec) är personuppgiftsansvarig. Midbec är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina uppgifter från dig i samband med att du handlar eller besöker vår Webbplats, registrerar dig för utskick eller när du annars använder våra tjänster t.ex. intresseanmälan för våra tjänster, deltar i tävlingar eller kontaktar oss via post, e-post eller telefon.

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

4. Användning av personuppgifter

För att hantera beställningar/köp 

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • hantera dina beställningar/köp (orderbekräftelser, avisera leveranser, leverera dina beställda varor)
 • genomföra fakturering
 • förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott
 • hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor
 • etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer)
 • säkerställa vår driftssäkerhet och vår möjlighet till systemåterställning.

Personuppgifter som behandlas

 • namn
 • personnummer
 • kontaktuppgifter (såsom adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer)
 • orderinformation, t.ex. ordernummer, information om beställda varor
 • betalningsinformation t.ex. uppgift om betalningsmetod och konto- eller kreditkortsuppgifter
 • betal-, köp- och orderhistorik.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dock längst tre (3) år från ditt senaste inköp.

För att hantera kundtjänstärenden

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post eller telefon.
 • säkerställa din identitet
 • förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott
 • etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer); samt
 • hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.

Personuppgifter som behandlas

 • namn
 • personnummer
 • kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).
 • ordernummer
 • orderhistorik, t.ex. information om beställda varor
 • din korrespondens med oss.

Laglig grund
Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor rörande eller klagomål på köpta varor eller problem med användningen av våra tjänster. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att kunna handlägga ditt kundtjänstärende, dock längst ett (1) år från det att ditt ärende avslutats.

För att marknadsföra våra produkter

För aktiva kunder: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge som kundförhållandet består eller till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra, dock längst ett (1) år efter ditt senaste inköp.

För personer som anmält sig för mottagande av nyhetsbrev: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • skicka direktmarknadsföring (såsom nyhetsbrev) via post, e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation
 • genomföra riktade marknadsföringskampanjer (såsom personliga erbjudanden, förmåner eller gåvor)
 • analysera dina köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring.

Personuppgifter som behandlas

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • mobilnummer
 • kön
 • födelsedatum
 • köp- och orderhistorik
 • sökhistorik.

Laglig grund
Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster samt genomföra kundundersökningar.

Observera att du som kund alltid har rätt att motsätta dig att dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. För mer information om dina rättigheter, se avsnitt 9 nedan.

För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • utvärdera användningen av, utveckla och förbättra våra produkter och webbplatsen
 • samla statistik över och analysera besökstrafiken på Webbplatsen samt annan teknisk information som genereras vid besök på Webbplatsen, i syfte att underhålla och förbättra dess funktioner, användarupplevelsen samt vårt arbete med att upptäcka och motverka fel, intrång och incidenter. [Detta sker med stöd av analystjänster från tredje parter.] Den statistik vi upprättar och de analyser vi genomför [med stöd av dessa tjänster], sker med användning av uppgifter i aggregerad form och med stöd av avidentifierade eller anonymiserade uppgifter
 • genomföra kundundersökningar.

Personuppgifter som behandlas

 • e-postadress (för genomförande av kundundersökningar);
 • IP-adress
 • användarbeteende
 • annan teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats, såsom vilken typ av teknisk enhet du använt, webbläsare, besökta sidor samt tidpunkter för besöken (webbläsarinformation, tidszon från den plats där du besökte vår webbplats, övrig webbtrafikinformation).

Laglig grund
Intresseavvägning. Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse, där vårt berättigade intresse är att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på Webbplatsen. Insamling av information med användning av cookies sker med stöd av ditt samtycke, med undantag för sådan användning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats på ändamålsenligt sätt. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy 

Vi behandlar och sparar information om hur besökare interagerar med Webbplatsen i som längst sex (6) månader. I de flesta fall blir dock de insamlade personuppgifterna omvandlade till aggregerad data (anonymiserade) i ett tidigare skede i samband med vårt framtagande av statistik.

5. Så skyddar vi dina personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, missbruk, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter. Midbec använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

6. Var dina personuppgifter behandlas

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där alla våra egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för den behandlingen motsvarar den inom EU/EES.

7. Delning av personuppgifter

Midbec delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan. Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till; fakturaindrivning, och drift av webbplatser). 
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå i din kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag. 
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Samarbetspartners, vi samarbetar emellanåt med externa parter för att tillhandahålla eller förbättra vår verksamhet. Dessa aktörer behandlar personuppgifter antingen som personuppgiftsansviga enligt deras egna villkor och riktlinjer för hantering av personuppgifter, eller som personuppgiftsbiträden till oss enligt våra instruktioner för behandlingen. I det senare fallet upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

8. Dina rättigheter

Här kan du se vilka rättigheter du har, du kan alltid utföra dessa rättigheter genom att kontakta [email protected]. Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter.

Du har rätt till:

 • tillgång
 • rättelse
 • begränsning
 • invändning
 • radering
 • dataportabilitet
 • återkalla samtycke
 • lämna in klagomål

Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

9. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på [email protected]. Du kan förstås även skriva till oss:

Midbec AB
Analysvägen 1
435 33 Mölnlycke
Sverige


©  Midbec Tapeter AB | All Rights Reserved

0
  Varukorg
  Kundkorgen är tom
  Do you wish to visit the site in English?
  Yes